Egzamin gimnazjalny 2018 Drukuj
czwartek, 31 sierpnia 2017 12:58

Terminy egzaminu gimnazjalnego

18 kwietnia 2018 r. (środa)- część humanistyczna

  • z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00,
  • z zakresu języka polskiego  – godz. 11:00

19 kwietnia 2018 r. (czwartek) - część matematyczno-przyrodnicza

  • z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00,
  • z zakresu matematyki  – godz. 11:00

20 kwietnia 2018 r. (piątek) - język obcy nowożytny

  • na poziomie podstawowym  – godz. 9:00,
  • na poziomie rozszerzonym  – godz. 11:00